Cena hejtmana Moravskoslezského kraje

11.08.2016 12:32

Moravskoslezský kraj

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje
propozice pro rok 2016
Moravskoslezský kraj, v souladu s Moravskoslezským krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, vyhlašuje pro rok 2016 Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje.
1. Cena hejtmana Moravskoslezského kraje je udělována u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace zejména na území Moravskoslezského kraje.
2. Přihlásit lze dílo zveřejněné v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
3. Přihláška obsahuje:
- písemnou přihlášku s údaji kdy a kde bylo dílo zveřejněno,
- dílo v tištěné podobě, na CD, DVD, příp. jiným způsobem dle formy zveřejnění,
- údaje o autorovi díla (umělecká činnost, kontakt – adresa, datum narození, telefon a případně kontakt na zákonem stanoveného opatrovníka)
4. Přihlášku podává autor díla nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora do 2. 9. 2016.
5. Přihláška se zasílá na adresu:
Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury
28. října 117, 702 18 Ostrava
(kontaktní osoba: Mgr. Karin Vitásková, tel. 595 622 677 , fax: 595 622 263,
e-mail: karin.vitaskova@kr-moravskoslezsky.cz ;
6. Do soutěže budou přijata maximálně dvě díla od jednoho autora.
7. Porotu hodnotící přihlášená díla tvoří členové Výboru zastupitelstva kraje pro kulturu a památky a zástupci delegováni Komisí rady kraje pro občany se zdravotním postižením. O udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje.
8. Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje tvoří:
a) finanční ocenění ve výši 25.000 Kč,
b) finanční ocenění ve výši 15.000 Kč,
c) finanční ocenění ve výši 10.000 Kč,
d) čestná uznání
Předání Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje autorům oceněných děl proběhne v prosinci 2016.

—————

Zpět