Hledáte hudební skladbu, skladatele, interpreta? Zkuste Virtuální národní fonotéku

13.06.2019 10:58

Co je obsahem a cílem Virtuální národní fonotéky - https://www.narodnifonoteka.cz/

 

Virtuální národní fonotéka je databází, která primárně shromažďuje záznamy o zvukových dokumentech uložených v kterékoliv knihovně, archivu, soukromé instituci nebo dokonce u soukromých osob. Jejím úkolem je sběr a zpřístupňování těchto informací – v první fázi informací o zvukových dokumentech, které se nacházejí na území ČR.

 
Shromažďuje a zpřístupňuje metadata, která:
    a) popisují obsah a fyzickou podobu daných zvukových dokumentů (tedy nosičů),
    b) přinášejí informaci o místě uložení a vlastníkovi primárního dokumentu,
    c) uvádějí odkazy na digitalní obsahy těch dokumentů, kde již byla provedena digitalizace, a to formou odkazu do digitálního úložiště instituce, která má daný dokument ve své sbírce či fondu.
 
Teprve v další fázi, v souvislosti s tím, jak bude postupovat proces digitalizace na území ČR, budeme moci portál VNF začít považovat také za digitální fonotéku, resp. jejím prostřednictvím budou v narůstající míře zpřístupňovány digitální obsahy zvukových dokumentů – avšak stále jen odkazem do lokálních úložišť = digitálních archivů jednotlivých institucí.
 
VNF tedy nemá primárně v plánu být digitálním úložištěm (archivem), tj. v současné době neplánuje fyzické shromažďování obsahu digitálních nahrávek na jednom místě.
 
Vzhledem k tomu, že metadata se sbírají z různorodých institucí (nejen knihoven, které mají více méně shodná pravidla pro popis dokumentů), je třeba počítat s tím, že VNF obsahuje záznamy různého typu, kvality i úrovně zpracování. Nejde tedy vždy o bibliografické záznamy pečlivě vypracované podle knihovnických standardů, ale také o záznamy z katalogů různých dalších paměťových institucí, Českého rozhlasu, vydavatelství Supraphon, ale i o diskografická data vzniklá přepisem vydavatelských katalogů nebo obdobných zdrojů.