Nový sklad knih - už si můžete rezervovat knihy s označením SK

24.08.2016 07:38

V průběhu měsíců června až srpna jsme vybavovali a stěhovali náš sklad. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli a umožnili nám konečně uložit knihy do odpovídajících prostor. Sklad je umístěný v bývale restauraci, asi 300 m od knihovny.Vyřazené regály jsme dostali darem z Mětské knihovny v Poděbradech a osvětlení, vymalování a převezení knih zajistili zaměstnanci obecního úřadu v Dobré. Na nás pak "zbylo" vyčištění regálů, zabalení, vybalení a uložení knih, při plném provozu knihovny a střídání dovolených. Zvláštní poděkování patří panu ing. Chýlkovi, který zajistil plynulou logistiku celé akce.

 

—————

Zpět