O GRAFOTERAPII 20. března 2015 v 17 hodin

05.03.2015 15:39

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku paní Dagmar Kravčíkové

O GRAFOTERAPII aneb RUKOPISEM K ROZVOJI OSOBNOSTI

dne 20. března 2015 v 17 hodin

v Místní knihovně v Dobré

Grafoterapie, v tomto pojetí, je uceleným systémem změn písma s cílenými následky. Dává možnost zefektivnit vaše mozkové pochody. Může vám pomoci od některých zlozvyků, od nežádoucích charakteristik a může vám pomoci cítit se lépe. Někdy, když problémy pramení z nevhodného zpracování některých situací, je možné se zbavit i zdravotního problémů. Dále tímto procesem můžete získat duševní rovnováhu a sebedůvěru, najít pravý smysl pro humor a naučit se svobodně komunikovat. Přednáška je informační a je úvodem do tohoto tématu. V případě zájmu je možné uspořádat kurz, kde si danými změnami přímo projdete a  naučíte se pomoci si sami sobě.

—————

Zpět