Říjen – měsíc knihoven

10.09.2014 10:30

Říjen – měsíc knihoven

Místní knihovna v Dobré se již tradičně připojuje k celostátní akci Týden knihoven, která probíhá v prvním říjnovém týdnu. Připravujeme několik akcí, které by mohly i ty, kteří zatím knihovnu nenavštěvují, zaujmout. Nejen první týden, ale po celý říjen, nabízíme novým čtenářům registraci, ale i těm současným  přeregistrování na dalšího ½ roku, zdarma. V týdnu od 6. 10. do 11. 10. 2014 promineme našim čtenářům i poplatky za upomínky.

 V knihovně jsme nabídli mladým umělcům možnost představit  veřejnosti své výtvory. Po jarní výstavě portrétů se mohou naši návštěvníci od října seznámit  s fotografickou tvorbou pana Michala Návrata z Dobré.

Na středu 8. 10. 2014 od 17.00 jsme připravili Maratón čtení, posezení v knihovně s mladými i staršími čtenáři. Přineste sebou svou oblíbenou knihu!

V září proběhnou ve středy 17. 9. a 24. 9. 2014 v knihovně Výtvarné dílny pro děti, zaměřené na výrobu knižních záložek. Začíná se ve 13.30 hodin. Tyto výtvarné dílny a zábavná odpoledne pro děti budou pokračovat do konce roku. Fotografie z těchto akcí najdete v Novinkách na našem webu www.knihovnadobra.cz . Těšíme se na Vaši návštěvu!

—————

Zpět