Rozpočty

 
 
 
Návrh rozpočtu Místní knihovny Dobrá na rok 2019
 
  Příjmy  Výdaje
     
Dotace obce Dobrá     1 385 000,00 Kč  
Vlastní příjmy         30 000,00 Kč  
     
     
Knihy               180 000,00 Kč
Časopisy                25 000,00 Kč
Materiál + HM                43 000,00 Kč
Cestovné a stravné                30 000,00 Kč
Služby výpočet .techniky                30 000,00 Kč
Mzdy               640 000,00 Kč
Zdrav. a soc.pojištění               242 000,00 Kč
OON               175 000,00 Kč
Ostatní služby                 50 000,00 Kč
     
Celkem    1 415 000,00 Kč          1 415 000,00 Kč
     
     
     
 
     
Náklady Místní knihovny Dobrá k  30. 09. 2018
Položka Dobrá
501 0300 Knihy 116555,70
501 0310 Časopisy 23254,50
Knihovní fond cekem 139810,20
501 0400 Čistící prostř. 1460,70
501 0410 Ochr.prac.pom. 1028,00
501 0600 Kancelářské potřeby 6681,50
501 0700 Ostatní materiál 18834,37
501 0710 Knihy pro 1.třídu  
558 0300 DHIM od 3 tis. 10600,00
558 0310 DHIM do 3 tis. 3075,00
mezisoučet materiál 41679,57
511 0300 Opravy a údržba 4760,00
512 0300 cestovné 3438,00
518 0330 poštovné 7784,50
513 0300 Reprefond 1296,05
518 0340 Programy, upgrade 15152,73
518 0300 Telefon.popl.,internet 8874,75
518 0350 Ostatní služby 6778,00
518 0360 Vzdělávání  
518 0530 Bankovní poplatky 2091,00
mezisoučet služby 50175,03
mezisoučet materiál a služby 231664,80
521 0300 Mzdy 392007,00
521 0400 Dohody o PP 71400,00
521 0410 Dohody o PČ 27000,00
521 0600 Náhrady za PN 2526,00
524 0300 Zdrav.poj. 35281,00
 524 0400 Soc.pojištění  98390,00
 527 0300 Příspěvek do FKSP.  7840,00
527 0310 Zák.nákl.na strav. 14719,00
525 0300 Kooperativa,zák.poj. 1347,80
 Mzdy,odvody,soc.náklady  650510,80
551 0300 Odpisy majetku 4536,00
528 0300 PF 3600,00
Celkem 890311,60
   
   
   
Výnosy Místní knihovny Dobrá k 30.09.2018
   
Položka Dobrá
Dotace  955 000,00 Kč
registrační poplatky 15 657,00 Kč
prodej knih 842,00 Kč
příjem odpisů transferů 4 491,04 Kč
úroky 13,91 Kč
převody z fondů  
ostatní příjmy 7 253,00 Kč
Celkem 983 256,95 Kč
   
Výnosy celkem 983 256,95 Kč
   
Náklady celkem 890 311,60 Kč
   
Výsledek hospodaření 92 945,35 Kč
nezasl.příspěvky 315 000,00 Kč
Za správnost : účetní : Uhrová  
Dne 30.9.2018