Region

Moravskoslezský kraj

pověřil Místní knihovnu v Dobré vykonem regionálních funkcí pro tyto obce : Dobratice, Horní Domaslavice, Nošovice, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice. Pro tyto knihovny, na základě vzájemných smluv, provádí veškerou odbornou knihovnickou, personální, mzdovou a účetnickou agendu. To znamená nákup, evidenci, katalogizaci, obalování a distribuci knih a časopisů. Dále nákup materiálu, údržbu software a licencí, potřebných pro provoz knihoven. Zajišťuje odborné proškolování zaměstnaců a připravuje projekty. Zajišťuje sběr a vyhodnocení statistických údajů a jejich předání na Ministerstvo kultury ČR. Na část této činnosti dostává od MS kraje dotaci, která je přidělována podle počtu obyvatel v obcích obsluhovaných knihoven.

  
Knihovna otevírací doba kontakt  

Místní knihovna Dobratice

 On-line katalo g D     obratice

www.dobratice.knihovna.info

úterý

12.30 - 17.30

Dobratice 58

739 51

tel. 586 651 254

 

Místní knihovna Horní Domaslavice

 On-line katalog H.Domaslavice

 www.horni-domaslavice.knihovna.info

pondělí a středa

14.30 - 17.00


 

Horní Domaslavice 212

739 51

tel. 558 664 342

 

Místní knihovna Nošovice

  On-line katalog Nošovice

  www.nosovice.knihovna.info

úterý

13 - 17

Nošovice 87

739 51

tel. 558 641 032

 

 
       

Místní knihovna Soběšovice

On-line katalog Sobě    šovice

www.sobesovice.knihovna.info

 

pondělí, úterý, středa, pátek

14 - 16

Soběšovice 10

739 38        

tel. 558 404 555

 

Místní knihovna Vojkovice

On-line katalog Vojkovice

www.mkvojkovice.knihovna.info

pondělí

14 - 17

Vojkovice 88

739 51

tel. 558 651 025

 

Místní knihovna Žermanice

On-line katalog Žermanice

www.zermanice.knihovna.info

středa

15 -18

17. 4. a 24. 4. 2019

zavřeno

Žermanice 48

739 37  

tel. 596 421 017