Rozpočty

REGIONÁLNÍ  KNIHOVNA  DOBRÁ    
Rozpočet na rok 2019    
Obce: Dobrá, Dobratice, H.Domaslavice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice, Žermanice    
  Příjmy  Výdaje
Dotace obce Dobrá            1 385 000,00 Kč  
Dotace krajského úřadu               222 000,00 Kč  
Dotace obcí regionu               588 505,00 Kč  
Vlastní příjmy Dobrá                 30 000,00 Kč  
Vlastní příjmy obcí                 10 000,00 Kč  
     
     
Knihy               280 000,00 Kč
Časopisy                 55 000,00 Kč
Materiál + HM                 63 000,00 Kč
Cestovné a stravné                 40 000,00 Kč
Služby výpočet. techniky                 55 000,00 Kč
Mzdy               997 000,00 Kč
Zdrav. a soc.pojištění               367 000,00 Kč
OON               295 000,00 Kč
Ostatní služby                 83 505,00 Kč
     
Celkem            2 235 505,00 Kč          2 235 505,00 Kč
     
     
     
V Dobré 23. 03. 2019    Marie Mališová 
     ředitelka knihovny 
     
Rozpočet Místní knihovna Dobrá na rok 2019
 
  Příjmy  Výdaje
     
Dotace obce Dobrá     1 385 000,00 Kč  
Vlastní příjmy         30 000,00 Kč  
     
     
Knihy               180 000,00 Kč
Časopisy                25 000,00 Kč
Materiál + HM                43 000,00 Kč
Cestovné a stravné                30 000,00 Kč
Služby výpočet .techniky                30 000,00 Kč
Mzdy               640 000,00 Kč
Zdrav. a soc.pojištění               242 000,00 Kč
OON               175 000,00 Kč
Ostatní služby                 50 000,00 Kč
     
Celkem    1 415 000,00 Kč          1 415 000,00 Kč
Rozpočet čerpání dotací obcí na rok 2019
Dobratice, H.Domaslavice, Nošovice, Pazderna, Soběšovice, Vojkovice a Žermanice 
   Příjmy    Výdaje 
Dotace obcí regionu      588 505,00 Kč  
Vlastní příjmy obcí        10 000,00 Kč  
     
     
Knihy                                 60 000,00 Kč
Časopisy                                 30 000,00 Kč
Materiál + HM                                 20 000,00 Kč
Cestovné a stravné                                 10 000,00 Kč
Služby výpočet.techniky                               20 000,00 Kč
Mzdy                               230 000,00 Kč
Zdrav. a soc.pojištění                               80 000,00 Kč
OON                               120 000,00 Kč
Ostatní služby                                  28 505,00 Kč
     
Celkem      598 505,00 Kč                             598 505,00 Kč